Pirkej avot – Poučení otců 4. kapitola

Pirkej avot – Poučení otců 4. kapitola 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

Tento šabat, 13. května odpoledne čteme 4. kapitolu z Pirkej avot – Poučení otců

Mišna 1.: Ben Zoma řekl: Kdo je moudrý? – ten, kdo se učí od každého člověka, neboť je řečeno (Ž 119,99): „Ode všech, kteří mě poučovali, nabyl jsem vědění.“ Kdo je statečný? – ten, kdo ovládá svůj pud, neboť je řečeno (Př 16,32): „Lepší je shovívavý než hrdina, a ten, kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.“ Kdo je bohatý? – ten, kdo se těší ze svého údělu, neboť je řečeno (Ž 128,2): „Když budeš požívat plody práce svých rukou, budeš šťasten a bude ti dobře.“ „Budeš šťasten“ – na tomto světě, „bude ti dobře“ – na světě budoucím. Kdo je ctěný? – ten, kdo ctí jiné, neboť je řečeno (1S 2,30): „Ty, kdo mě ctí, budu ctít, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni.“

Mišna 2.: Ben Azaj řekl: Pospíchej splnit snadný příkaz stejně tak jako obtížný a prchej před hříchem, protože za příkazem následuje další příkaz a za hříchem další hřích a mzdou za příkaz je příkaz mzdou za hřích je hřích.

Mišna 3.: Říkal: Nikým neopovrhuj a nic nepodceňuj, neboť není člověka, jehož doba by nepřišla, a není věci, která by nebyla někdy potřebná.

Mišna 11.: Rabi Jonatan řekl: Ten, kdo se zabývá Tórou, když je chudý, bude se jí zabývat, i když zbohatne. Ale ten, kdo zanedbává Tóru jako bohatý, bude ji zanedbávat i jako chudý.

Mišna 16.: Rabi Jehuda řekl: Buď pozorný, když studuješ, neboť každý omyl ve studiu je jako zlý úmysl.

Mišna 17.: Rabi Šim’on řekl: Existují tři koruny: koruna Tóry, koruna kněžství a koruna vlády, ale koruna dobré pověsti je nade všemi.

Mišna 21.: Rabi Ja’akov řekl: Tento svět se podobá předsíni budoucího světa, připrav se v ní, abys mohl vstoupit do paláce.
Přeložil docent Bedřich Nosek