Pirkej avot – Poučení otců – třetí kapitola

Pirkej avot – Poučení otců – třetí kapitola 5.00/5 (100.00%) 6 ohodnocení

Tento šabat odpoledne čteme třetí kapitolu z Pirkej avot – Poučení otců.

Mišna 1. : Akavja ben Mahalal’el řekl: Měj na zřeteli tři věci a tak neupadneš do hříchu: věz, z čeho pocházíš – z páchnoucí kapky. Kam se ubíráš – na místo, kde je prach, hniloba a červi. A komu budeš skládat účty – Králi, jenž je Králem králů, Svatému, budiž požehnán.

Mišna 2.: Rabi Chanina, náměstek velekněze, řekl: Modli se za blaho vlády, neboť kdyby nebylo před ní bázně, jeden druhého by zaživa pohltil.

Mišna 6.: Rabi Nechunja ben Hakana řekl: Každého, kdo na sebe bere jho Tóry, zbavuji jha vlády a každodenních starostí. Avšak na každého, kdo se zbavuje jha Tóry, kladou jho vlády a každodenních starostí.

Mišna 8.: Rabi El’azar z Bartoty řekl: Dej Mu (Bohu) z toho, co Mu patří, protože i ty a to, co je tvé, Mu patří. A totéž říká Písmo o Davidovi: „Od Tebe pochází vše. Dáváme Ti, co jsme přijali z rukou Tvých“. (1. Pa 29,14).