Poučení otců – Pirkej avot 5. kapitola

Poučení otců – Pirkej avot 5. kapitola 4.86/5 (97.14%) 7 ohodnocení

Tento šabat, 20. května odpoledne čteme 5. kapitolu

Mišna 1. Deseti výroky byl stvořen svět. Jaké poučení z toho plyne? Což nemohl být stvořen pouze jedním výrokem? Stalo se to, aby byli potrestáni bezbožníci, kteří ničí svět stvořený deseti výroky, a aby obdrželi dobrou odměnu spravedliví, kteří udržují svět stvořený deseti výroky.

Mišna 2. Deset pokolení je od Adama k Noemu, aby bylo zjeveno, jak velká je jeho shovívavost, neboť všechna tato pokolení v Něm vzbuzovala hněv, až na ně nakonec přivedl vody potopy.

Mišna 3. Deset pokolení bylo od Noeho k Avrahamovi, aby hlásala, jak velká je jeho shovívavost, neboť všechna tato pokolení v Něm vzbuzovala hněv, až nakonec přišel Avraham a přijal mzdu všech.

Mišna 4. Deseti zkouškám byl podroben náš praotec Avraham, mír s ním, a ve všech obstál, aby bylo zjeveno, jak velká je láska našeho praotce Avrahama, mír s ním.

Mišna 5. Deset zázraků se událo našim praotcům v Egyptě a deset na moři.

Mišna 9. Deset věcí bylo stvořeno za soumraku v předvečer šabatu, a to: Ústa země, ústa studny, ústa oslice, duha, mana, hůl, šamir, tvary písma, písmo desek Zákona a desky Zákona. A někteří dodávají: také škodliví duchové, hrob Mošeho a beran našeho praotce Avrahama. A někteří říkají: také kleště zhotovené kleštěmi.

Mišna 17. Čtyři typy jsou těch, kdo chodí do učebny: Chodí, ale nic nedělá – má mzdu za chození; dělá, ale nechodí – má mzdu za konání; chodí a koná – zbožný; nechodí a nekoná – bezbožný.