9. Av – půst a naděje

9. Av – půst a naděje 5.00/5 (100.00%) 2 ohodnocení

Dnes večer začíná půst 9. avu, který držíme až do úterního večera, do 21.24 hodin. Devátého avu roku 586 př.o.l. byl Babylóňany zničen první jeruzalémský Chrám a poté roku 70 o.l. Římany, druhý jeruzalémský Chrám. Toto datum je nejsmutnějším dnem v židovském kalendáři.Zboření Chrámu neznamenalo pouze zničení místa určeného pro modlitby a přinášení obětí, ale i místem zasedání nejvyššího zákonodárného sboru starověkého Izraele – Sanhedrinu. Chrám byl též do určité míry symbolem židovské nezávislosti.

Proto jeho zničení bylo předzvěstí zanedlouho následujícího vyhnanství – galutu, po zničení druhého Chrámu pokračuje dodnes. Ještě jednou byla naděje na jeho znovuvybudování, a to v době panování císaře Juliana, křesťany zvaného Apostata-Odpadlík (361-363). Císař byl nakloněn myšlence opět vystavět v Jeruzalémě Chrám. Jeho záměr však nebyl uskutečněn. Od těch dob čekáme na אחרית הימים – konec věků, kdy Hospodin sešle Mesiáše, shromáždí svůj národ z vyhnanství v zemi Izraele a znovuvybuduje Chrám. Je také předpoklad, že Chrám sestoupí přímo s nebes a bude zasazen do místa, kde kdysi stával. To bude třetí a věčný Chrám. Video  izraelské televize analyzuje otázku Třetího Chrámu z různých hledisek – v hebrejštině . 

Pokud by někdo z našich příznivců měl čas a možnost video přeložit – velice to uvítáme.