Když nastoupil měsíc av, zmenšujeme radost

Když nastoupil měsíc av, zmenšujeme radost 5.00/5 (100.00%) 6 ohodnocení

Model Druhého Chrámu

Nyní se nacházíme uprostřed tří smutečních týdnů, počínaje půstem 17. tamuzu (11. července) a konče půstem 9. avu (1. srpna).
Tři týdny smutku zahajujeme půstem 17. tamuzu, kdy jsme vzpomínali na pět tragických událostí, které následně neblaze ovlivnily židovské dějiny (Mojžíš rozbil desky Zákona, do Chrámu byla postavena modla, v Chrámu bylo zrušeno přinášení každodenní oběti, Apostomos spálil svitek Tóry, Římané prorazili jeruzalémské hradby) a končíme je půstem Devátého avu, kdy byl roku 586 př.o.l. Babylóňany zničen 1. Jeruzalémský Chrám a roku 70 o.l. Římané zničili pak druhý Chrám.  Během těchto tří týdnů dodržujeme některé obyčeje avelutu (smutku). Například nekonáme různé radostné společenské události. Výjimkou jsou brit mila (obřízka), pidjon ha-ben (výkup prvorozeného) nebo bar micva. (oslava dospělosti 13. letého chlapce) Je zakázáno poslouchat hudbu, muži se neholí a nestříhají a též se nekonají svatby.

משנכנס אב ממעטים בשמחה – Když nastoupil av, zmenšujeme radost.

V neděli, 23. července večer začíná podle židovského kalendáře 1. den měsíce avu – roš chodeš av. Období smutku se ještě zpřísňuje, začíná tzv. devět dní (nein tejg). Již o roš chodeš av (v den novoluní)  se ve všední dny nejí maso a nepije víno. (Vzpomínka na chrámové oběti a maso bylo tradičně svátečním pokrmem. Vzpomínka na obětování vína v Chrámu – nisuch ha-jajin a též proto, že pití vína obveseluje lidské srdce, viz Žalm 104,15). Výjimkou je šabat, kdy pronášíme kiduš (požehnání) nad vínem a jíme maso. Maso nejíme až do poledne 10. avu, t.j. do poledne 2. srpna. Je to na památku toho, že Chrám hořel od devátého do desátého avu.
Dále se v tomto období devíti dnů nekupují nové šaty a ani si nové šaty neoblékáme.  Nepereme špinavé prádlo a oblečení.  Neopravujeme a nerozšiřujeme dům.  Nekupujeme a neoblékáme si nové oděvy.
Nekoupeme se v bazénech a nekoupeme se vůbec pro potěšení. Nesázíme stromy, můžeme však v tomto období sázet ovocné stromy.

Jedna myšlenka na “Když nastoupil měsíc av, zmenšujeme radost”

Komentáře nejsou povoleny.