Jeruzalém – u Damašské brány objevena mozaika stará 1500 let

Jeruzalém – u Damašské brány objevena mozaika stará 1500 let 4.69/5 (93.85%) 13 ohodnocení

V červnu t.r. se nedaleko Damašské brány (Šchemské brány) v Jeruzalémě během prací při kladení telekomunikačního kabelu našla část mozaiky, jejíž stáří je 1500 let. Na mozaice jsou zvěčněna dvě jména významných osobností oné doby. První osobností je byzantský císař Justinián I. (527-565), jehož vláda se vyznačovala ambiciózním záměrem obnovit slávu impéria. Císař nechal roku 543 v Jeruzalémě postavit klášter s velkým kostelem, který dostal název Nový kostel ( Νέα Ἐκκλησία) a opatem kláštera a současně farářem Nového kostela byl Konstantin, jehož jméno je též na mozaice zvěčněno.

Dr. Leah Di Segni, odbornice na antické řecké nápisy z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě přeložila nápis na mozaice takto: „Za doby našeho nejmilostivějšího vládce Flavia Justiniana, kněz a opat kláštera,Boha milující Konstantin založil a postavil také tuto budovu, čtrnáctého roku indikace“. Podle slov dr. Di Segni se jedná o nápis zvěčňující založení budovy knězem Konstantinem. Budova pravděpodobně sloužila pro ubytování poutníků a mozaika byla součástí podlahy této budovy. Dle slov odbornice „indikace“ je starověký systém počítání let pro potřeby daní. Na základě historických údajů lze tedy datovat tuto mozaiku do let 550-551.

David Golman, vedoucí vykopávek z Izraelské správy památek uvedl, že Damašská (Šchemská) brána sloužila během tisíciletí jako hlavní severní vchod do Jeruzaléma.  Proto není nic neobvykého když její okolí je bohaté na archeologické nálezy. V byzantské době se v prostoru severně od Damašské brány stavěly kostely, kláštery a budovy sloužící k ubytování poutníků. Toto místo se stalo jedním z významných a životem kypících částí města. Objevení celého a téměř neporušeného mozaikového nápisu překvapila archeology. David Golman řekl: „To, že se nápis zachoval a spolu s ním i historický příběh, je prostě archeologickým zázrakem.“