613

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואליה אבותינו שנרבה זכיות כרמוןrimon 3

Nechť je vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, že naše zásluhy se rozrostou jako semena granátového jablka (Machzor Ateret Jisra´el pro Roš Ha-Šana Nakladatelství Bergman Praha 2010).

V průběhu obou večerů na Roš Hašana je součástí slavnostní tabule také granátové jablko. Vážené je natolik, že je symbolem pro nové ovoce sezóny a je mu věnováno jedno požehnání. Když se v židovské rodině zeptáte dětí, kolik je v granátovém jablíčku zrníček, tak vám jistě a bez váhání odpoví “šest set třináct!” Jak to ví? Proč by to mělo být právě tolik? A co je na granátovém jablku tak zvláštní?
Pokračovat ve čtení “613” »

Příběh k šabatu o povinnosti k člověku a k tradici

1 toraJednou jeden chudý Žid chtěl na šabat navštívit a osobně chofetzpoznat věhlasného rabína Chafec Chajima, žijícího v Raduni (dnes v Bělorusku). Vydal se do Raduně brzy ráno. Cesta do Raduně byla dlouhá a namáhavá a zabrala tolik času, že se do Chafec Chajima štetlu dostal náš Žid těsně před šabatem. Chafec Chajim jej přivítal ve svém domě, ale ihned po přivítání, vzhledem k pokročilé hodině, oba odešli do synagógy na kabalat šabat. Po bohoslužbě se vrátil Chafec Chajim se svým hostem domů, pronesl kiduš na erev šabat, udělal „netilat jadajim a ha-mojci“. Pak se zeptal hosta, jakou měl cestu. Host mu řekl, že cesta k němu byla dlouhá a namahavá, ale baruch Hašem, je opravdu šťastný, že může prožít celý šabat v blízkosti tak velkého učence. Chafec Chajim podotkl, že jistě celý den nejedl a musí mít tedy hlad. Host se skromně usmál a řekl, že Rabi má pravdu, od rána nic nevzal do úst. Tu Chafec Chajim, který byl tehdy již vdovcem, požádal svého syna, aby přinesl na stůl porci ryby pro hosta. Ten ji snědl a poté dostal další porci a po ní ještě další. Nyní Chafec Chajim viděl, že se jeho host opradu nasytil. Pak spolu rozmlouvali, Chafec Chajim pronesl divrej Tora, a páteční večer proběhl v dobré náladě. Po šabatu se vrátil Chafec Chajimův host domů a vyprávěl své ženě, jaké to bylo u velkého rabína. Řekl jí: „Velký Chafec Chajim nedělá o erev šabat to, co my. My nejdříve zpíváme Šalom alejchem, Ešet chajil, zmires, pak pronášíme kiduš, ha-mojci a až nakonec dáváme na stůl první seudu. Chafec Chajim Přijde domů, pronese kiduš, udělá ha-mojci a hned začíná jíst první seudu.“ Žena nevěřícně kroutila hlavou, ale když to její muž říkal… Ona jen poznamenala: „Dobře Cahafec Chajim je velký rabín, ale tvoji a moji rodiče o erev šabat říkali Šalom alejchem, Ešet chajil, zmires, pak kiduš, ha-mojci a teprve potom začali jíst, totéž děláme i my. Já si myslím, že tak to má být i nadále a tradice našich rodičů má být zachována, i když, jak říkáš, Chafec Chajim to dělá jinak. My přece nemáme právo rušit tradici našich předků.“ Mužova slova ji však neustále vrtala hlavou a šla se zeptat místního rabína, co tomu říká. On také nevěřícně kroutil hlavou, že by Chafec Chajim změnil tradici, halachu?! O tom opravdu nikde nečetl ani to neslyšel. Zanedlouho se konal sjezd rabínů celé oblasti a jedním z jeho vážených účastníků byl i Chafec Chajim. Onen rabín se ho na sjezdu zeptal: „S vaším dovolením, vážený pane rabíne, rád bych se vás zeptal na to, jak děláte doma o erev šabat kiduš?“ Chafec Chajim mu odvětil: „Prostě. Přijdu domů, zpívám Šalom alejchem, Ešet chajil, zmires, potom pronáším kiduš a ha.mojci a pak se nosí na stůl.“ Rabín se ho opět zeptal: „Vážený pane rabíne, tak to děláte stále, celý život?“ „Ano“, odvětil Chafec Chajim, „dělám to tak celý život, pouze jednou jsem udělal výjimku, totiž když ke mně nedávno přišel hladový Žid, který celý den nevzal nic do úst. Přeci jem ho nemohl nechat trpět hladem celou dobu než odzpívám Šalom alejchem, Ešet chajil a všechny zmires.“

Pokračovat ve čtení “Příběh k šabatu o povinnosti k člověku a k tradici” »