Oslava pro 250 nových izraelských novorozeňat „Sabra“, která se narodila v rodinách nových přistěhovalců ze Severní Ameriky

děti narozené olim

Organizace která podporuje přistěhovalectví do Izraele Nefesh B’Nefesh uspořádala společnou oslavu pro 250 novorozeňat, která se narodila v rodinách severoamerických přistěhovalců a prožijí dnes večer a zítra svůj první Den nezávislosti.

Hebrejské slovo „sabra“ je název plodu kaktusu, který má tvrdou slupku plnou trnů, ale uvnitř je sladký a slouží jako symbol charakterizující povahu Izraelců narozených v zemi.

Pokračovat ve čtení “Oslava pro 250 nových izraelských novorozeňat „Sabra“, která se narodila v rodinách nových přistěhovalců ze Severní Ameriky” »

Demografie: Izraelská populace meziročně vzrostla o 2 %

izraelská vlajka u Západní zdi v Jeruzalémě

Počet obyvatel Izraele meziročně, od loňského Dne nezávislosti, stoupl o 2 %. Zatímco v době svého vzniku měl Stát Izrael 806.000 obyvatel, dnes je to 7.746.000 občanů.

Z nich je 5,837 milionu Židů a 1,587 milionu Arabů, stejně jako 322.000 lidí, kteří nepatří do žádné skupiny. Navzdory desetiletím demografického strašení představují Židé stále více než 75 % obyvatel Izraele.

Pokračovat ve čtení “Demografie: Izraelská populace meziročně vzrostla o 2 %” »

Demografie: Drúzové mají nižší porodnost než Židé

Průměrná porodnost drúzských žen v Izraeli je 2,5 dítěte – což je výrazně méně než okolo 7 dětí v 70. letech minulého století. Drúzské ženy jsou tedy průměrně méně plodné, než ženy muslimské a židovské (na které připadá 2,9, resp. 3,7 dítěte), ale plodnější než křesťanské arabské ženy (s průměrem 2,1 dítěte).

Údaje zveřejnil izraelský Ústřední statistický úřad (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‎, HaLiška HaMerkazit LiStatistika) při příležitosti drúzského svátku Nabi Šuejb (Nabi Shueib, resp. Nabi Shu’ayb, svátek proroka Jitra) a informoval o nich veřejnoprávní rozhlas Hlas Izraele (Kol Jisrael).

Pokračovat ve čtení “Demografie: Drúzové mají nižší porodnost než Židé” »

Zajímavá statistika o postojích izraelské mládeže

V páteční příloze (15.4.2011) deníku Jisrael ha-jom (ישראל היום) uveřejnila novinářka Aharele Weisbergová zajímavý článek zabývající se výsledky statistických průzkumů prováděných v letech 1998, 2004 a zvláště pak posledního, v roce 2010. Průzkum se týkal postoje mladých Izraelců k aktuálním problémům, jimiž žije izraelská společnost.

Průzkumu se účastnili respondenti ze dvou věkových kategorií: mládež (15 – 18 let) a dospělá mládež (21 – 24 let) a ze dvou sektorů, z židovského a arabského.

Pokračovat ve čtení “Zajímavá statistika o postojích izraelské mládeže” »

„Izrael se do 19 let stane náboženským státem“

mladí charedim

Profesor Arnon Sofer, vedoucí geostrategických studií Univerzity Haifa, publikoval zprávu, podle níž bude mít Izrael v roce 2030 náboženskou většinu.

Profesor Sofer tento vývoj považuje za negativní.

Studie vychází z předpokladu, že v charedi-náboženské části společnosti bude přirozený přírůstem 6 – 7 % ročně, což povede k tomu, že charedim bude v roce 2030 více než 1 milion. Národně nábožensá část společnosti, která se ve všech směrech aktivně společensky zapojuje, není takto samostatně hodnocena, což výsledky předpovědí zkresluje.

Pokračovat ve čtení “„Izrael se do 19 let stane náboženským státem“” »