Dnešek v historii – 8. Chešvan

luach

Výročí rabína Jony z Gerony (1180 až 1263). Rabi Jona byl otevřeným kritikem Maimonidových prací, zejména „Průvodce zmatených“ (More nebuchim). Vládní úřady toho následně využily jako záminku ke spálení množství Maimonidových knih a výtisků Talmudu.

Rabi Jona si tuto tragédii vyložil jako znamení nesouhlasu nebes. Škodu se rozhodl napravit tím, že sepsal své známé dílo Šárej Tešuva (Shaarei Teshuva, Brány lítosti), židovský systém sebepoznání a sebevýchovy.
Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 8. Chešvan” »

Dnešek v historii – 12. Av

luach20. července 1263, 12. Av 5023 začala slavná disputace mezi Nachmanidem (Moše ben Nachman, רבי משה בן נחמן, známého také pod akronymem jeho jména Ramban, רמב”ן) a židovským konvertitou ke křesťanství Pablem Christianim. Aragonský král Jakub schválil uskutečnění náboženské debaty, která měla „prokázat“, které náboženství je pravdivé. Nachmanides neochotně souhlasit, že se zúčastní, ale až poté, kdy byl ujištěn, že mu král zajistí plnou svobodu projevu. Nachmanides v debatě zvítězil a vyhrál bitvu, ale prohrál válku: Jeho argumentace získala králův respekt (a odměnu 300 zlatých mincí), ale církev jej obvinila z blasfemie a byl donucen uprchnout ze Španělska. A tak se ve věku 72 let Ramban přestěhoval do Jeruzaléma, kde začal pracovat na obnově židovské obce. Zemřel 11. Nisanu 5030, 11. 4. 1270 podle občanského kalendáře.

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 12. Av” »