Zákaz obřízky znamená vyhnání židů

Anne Lindboe
Anne Lindboe

Rabín Menachem Margolin, generální ředitel Evropské židovské asociace (European Jewish Association – EJA), nazval připravovaný zákaz obřízky chlapců  v Norsku de facto vyhnáním židů z Norska. Zákaz obřízky  v Norsku  podporuje i ombudsmanka pro práva dětí v Norsku Anne Lindboe, která nazvala obřízku z jiných, než lékařských důvodů „ohrožením lidských práv a šarlatánstvím“. Rabín Margolin řekl, že i nežidovské lékařské autority považují obřízku chlapců v kojeneckém věku za příspěvěk k prevenci před některými nemocemi. A v neposlední řadě se židé již více než 3000 let podrobují obřízce a žádná traumata z toho nepramení. Kromě toho se v Norsku provádí přibližně 7 obřízek v roce. Navrhovaný zákon, který by zakazoval obřízku v Norsku je součástí propagandy, která má zakázat obřízku v zemích EU ale pronikla již také za oceán do Kanady. Bývalý poslanec Knessetu profesor Arje Eldad během diskuse k tématu sarkasticky prohlásil, že Evropská unie konečne zjistila jaké je  největší  ohrožení děti na celém světě. Navrhovaný zákaz obřízky v Norsku je podle všeho součástí antisemitských nálad v Evropě a v Norsku obvzláště. Zajímavé ovšem na problému je, že se zde nehovoří o obřízce muslimů. Buď je v případě připravovaného zákona uvažováno pouze o zákazu pro židy anebo zákonodárci předpokládají, že muslimové dají svým synům na výběr zda se chtějí anebo nechtějí obřezat ve věku 13. let. To je ovšem iluzorní.

Pokračovat ve čtení “Zákaz obřízky znamená vyhnání židů” »

Obřízka z náboženských důvodů bude v Německu výslovně povolená

Bundestag
budova Spolkového sněmu

Německý Spolkový sněm (Deutscher Bundestag) včera přijal zákon, který povoluje obřízku z náboženských důvodů. Vyjasnil tak právní situaci poté, kdy soud letos v létě v konkrétním případě označil v rozsudku obřízku za těžké ublížení na zdraví, což vyvolalo mezinárodní pozdvižení.

Pro návrh zákona se napříč politickým spektrem z 580 členů vyslovilo 434. Proti bylo 100 členů a 46 se hlasování zdrželo.

Pokračovat ve čtení “Obřízka z náboženských důvodů bude v Německu výslovně povolená” »

Německé souvislosti

O zákazu obřízek v Německu, který vyvolal rozsudek německého soudu v Kolíně bylo napsáno a řečeno mnohé. Podtónem všech komentářů ať již kladných anebo záporných je skutečnost, že problém mají stejnou měrou židé i muslimové. Tedy jedná se o jakési sjednocujíci téma. Islám i judaismus  mají náboženskou povinnosti obřezat své syny. U Židů již 8 dne, jak to učinil biblický Abrahám svému synu Izákovi a u muslimů ve 13 letech, jak to učinil stejný Abrahám svému synu Jišmaelovi. Mnozí muslimové nechávají obřezat své syny v kojeneckém věku, protože toto je praktičtější. A v mnoha případech v nedávné minulosti k tomuto zákroku zvali muslimové židovské mohely (mohel-zbožný žid, někdy rabín někdy lékař, který je specialista na tento zákrok).  Obřízka je u obou náboženství povinnost o níž se nediskutuje, i ve víře velmi vlažní příslušníci obou náboženství se této tradici podrobují.

Pokračovat ve čtení “Německé souvislosti” »

Turecko je na straně Židů ve věci zákazu obřízek v Německu

 

Ministr Egemen Bağış

Turecko ustoupilo od protižidovské rétoriky a přidalo se na stranu Židů ve věci zákazu obřízek soudem v Kolíně a žalobou na rabína, který provedl obřízku ve městě Hof. Turecký ministr pro záležitosti Evropské unie se vyjádřil v Süddeutsche Zeitung o zákazu obřízek jako o nebezpečí pro svobodu náboženského vyznání.

V poslední době po té, kdy došlo ke konfliktu kvůli „flotile“ mezi Izraelskou armádou a teroristy IHH před dvěma roky se v tureckých médiích objevily mnohé antisemitské a antiizraelké filmy a programy.

Pokračovat ve čtení “Turecko je na straně Židů ve věci zákazu obřízek v Německu” »

Rakouská ministryně spravedlnosti povolila obřízky

Ministryně spravedlnosti Beatrix Karl

Jako odpověď na doporučení zemského hejtmana oblasti Voralberg zastavit provádění obřízek u chlapců z náboženských důvodů,  legalizovala  ministryně spravedlnosti provádění obřízek u chlapců. Podle agentury Reuters sdělila, že rakouští lékaři se nedopouštějí žádného přestupku, když provádějí tento zákrok z náboženských důvodů a nebudou trestně stíháni.

Tato odpověď by měla zrušit doporučení Zemského hejtmana rakouské spolkové země Vorarlbersko (Vorarlberg) Markuse Wallnera aby nemocnice neprováděly obřízky, dokud se situace z právního hlediska nevyjasní. Wallner se pro své rozhodnutí nechal inspirovat rozhodnutím německého soudu, v Kolíně, který označil obřízku u malých chlapců jako nezákoné poškození těla.

Pokračovat ve čtení “Rakouská ministryně spravedlnosti povolila obřízky” »

Německo – aneb Moody’s vivendi

Ano, v r. 1938 se celá Evropa ohlížela, co udělá Německo, onen pomstychtivý Fénix, vyvstalý z popela WW I. Vzlétnuvší, aby byl zničen ještě hůře než předtím. Avšak mocnosti, poučené bláznovstvím versailleských dohod, jednaly a uspořádaly Evropu alespoň provizorně na svém území tak, aby neutralizovaly nebezpečí komunizmu a zároveň rizika německého nikdy nekončícího vzteku, pramenícího z kolosálního ponížení jako národa. EU, resp. jeho předchůdci (Evropské sdružení uhlí a oceli z iniciativy politika Roberta Schumana), vzniklo proto, aby se poválečnému Německu ukázal modus vivendi ve vztahu k odvěkému nepříteli (Francii), aby bylo odpolitizováno a byl vytvořen pro Němce způsob, jak nekomplikovaně pro jeho sousedy žít a přitom budovat Německo, nikoliv v očekávání revanše, ale v duchu odreagování se v prosperující ekonomice. Jak ho přetransformovat v ekonomicky úspěšnou hráz proti komunismu. Kalkul, počítající s odvěkou německou důkladností, šetrností, zdatností, organizovaností a kázní, vyšel. Vyšel natolik, že se opět celá Evropa dívá, co udělá Německo. Jaký paradox. Země, dvakrát po sobě na popel a rozvaliny zdemolovaná, je dnes jedním z největších průmyslových tahounů, exportérů a věřitelů. Opět se Evropa obává nikoliv německých zbraní, nýbrž tentokrát německé ekonomiky a finančních nástrojů, eo ipso zamračení bankéřů Deutsche Bank. Sami Němci s uspokojením konstatují, že bez nich to prostě nejde. Pokud se objeví lehké škobrtnutí v podobě ratingových pochyb, celou Evropou se v ekonomických a burzovních kruzích nese táhlé „ááách“ …. Aber einmal ist keinmal. A Evropa (EU) potřebuje Němce. Díky své nenapravitelné hlouposti. A Němci to vědí. V r. 1940 začali Evropu „zachraňovat rasově“, dnes ji budou zachraňovat ekonomicky. Což není vyhnutí? Ernst Weiss uvažuje v jedné své knize „Georg Letham – lékař a vrah“ z r.1931 takto: „Zpět do minulosti, a teprve odtud nápravu v budoucnosti.“ Jeho intuice nepotřebovala poučení z WW II. …

Pokračovat ve čtení “Německo – aneb Moody’s vivendi” »

Zákaz obřízek již i v Rakousku

Zemský hejtman rakouské spolkové země Vorarlbersko (Vorarlberg) Markus Wallner z Rakouské lidové strany (Österreichische Volkspartei, ÖVP) doporučil nemocnicím v jeho regionu neprovádět obřízky u chlapců z náboženských důvodů.  Toto jeho doporučení vychází ze situace, která nastala v Německu po té, kdy soud v Kolíně vydal zákaz provádět obřízky z náboženských důvodů. Tento rozsudek se ovšem netýká celého Německa, tím méně Rakouska.

Prezident Islámského společenství v Rakousku Fuad Sanac tento krok vidí jako omezení náboženské svobody. Předseda židovské obce ve Vídni Oskar Deutsch označil výrok Wallnera jako nerozumný. Wallner se ve svém doporučení opírá o rozsudek kolínského soudu, který vidí jako inspirativní pro Rakousko, které v této oblasti nemá žádné zákonné ustanovení.

Pokračovat ve čtení “Zákaz obřízek již i v Rakousku” »

Angela Merkel: Kvůli zákazu obřízky bude Německo k smíchu

Německá kancléřka Angela Merkel sdělila své straně, že Německu hrozí, že bude „k smíchu“ kvůli soudnímu rozhodnutí, které kriminalizuje obřízku z náboženských důvodů. Informaci přinesly deníky Financial Times Deutschland a Bild.

Nejčtenější německé noviny Bild citovaly kancléřčinu promluvu k vedení její konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), podle níž musí Německo právně legalizovat náboženskou obřízku.

„Nechci, aby Německo bylo jedinou zemí světa, kde Židé nemohou vykonávat své obřady. Jinak bychom byli jako národ předmětem posměchu,“ („Wir machen uns ja sonst zur Komikernation.”) citoval Financial Times Deutschland kancléřku s odvoláním na účastníky jednání.

Pokračovat ve čtení “Angela Merkel: Kvůli zákazu obřízky bude Německo k smíchu” »

Berlínská Židovská nemocnice přestala provádět obřízky

Židovská nemocnice Berlín
Židovská nemocnice Berlín

V reakci na rozhodnutí německého soudu, že obřízka nezletilých chlapců je ublížením na zdraví, přestala Židovská nemocnice v Berlíně (Jüdische Krankenhaus Berlin) obřízky z náboženských důvodů provádět.

Ročně nemocnice provedla z náboženských důvodů přibližně 100 a z důvodů lékařských přibližně 200 obřízek.

„Přerušujeme provádění obřízek (z náboženských důvodů), dokud se nevyjasní právní stanovisko,“ uvedl primář interny Židovské nemocnice Dr. Kristof Graf. „Obřízky jsme před rozhodnutím (soudu) prováděli pravidelně, ale nyní nemáme právní volnost v tom pokračovat.“

Pokračovat ve čtení “Berlínská Židovská nemocnice přestala provádět obřízky” »

Židé a muslimové rozhořčeni zákazem obřízky v Německu

příprava na obřízku
příprava na obřízku

Židovští a muslimští představitelé v Německu včera jednotně odsoudili rozhodnutí německého soudu, které staví v zemi mimo zákon obřízku chlapců.

Britský The Guardian informuje, že zástupci obou náboženských komunit označili rozsudek za necitlivý a diskriminační a za útok na staletí náboženské tradice.

Soud v Kolíně nad Rýnem předevčírem rozhodl, že obřízka z neléčebných důvodů, praktikovaná většinou Židů a muslimů, je tělesným poškozením, a tudíž trestným činem. Zvyk je „vážným a nevratným zásahem do integrity lidského těla,“deklaroval soud.

Pokračovat ve čtení “Židé a muslimové rozhořčeni zákazem obřízky v Německu” »

Parašat Jitro (Ex 18,1 – 20,26)

TóraV Tóře jsou dva sobotní oddíly, které popisují velikost národa synů Izraele a tyto dvě paraši dostaly svůj název po jinověrcích – naše paraša Jitro a paraša Balak (Nu 22,2).

Jitro byl midjánským knězem a Mojžíšovým tchánem. Midraš o něm hovoří jako o člověku, který znal všechny pohanské kulty –זרה עבודה světa, žádná modloslužba mu nebyla cizí, v každé se vyznal do nejmenších podrobností. V okamžiku, kdy uslyšel o zázracích, které Hospodin učinil synům Izraele při východu z Egypta, přišel k Mojžíšovi na poušť Sinaj a tam pochopil, že veškerá modloslužba je duchovní pustota a prázdnota, že je pouhou fikcí. Midraš uvádí, že poté, kdy došel k závěru, že Hospodin je opravdovým Bohem, přijal víru svého zetě Mojžíše a konvertoval. Naši učenci vysvětlují počáteční slovo devátého verše 18. kapitoly „ויחד“ (vajichad) „radoval se“ tak, že má být napsáno „ויהד“ (vajihad) „stal se Jehudi, stal se Židem“. Midraš nám také říká, že když se Jitro vrátil domů z návštěvy svého zetě Mojžíše, svolal midjanské stařešiny a předal jim všechny sošky bohů a vše, co souviselo s modloslužbou. Jitro to odůvodnil tak (velmi diplomaticky), že je již starý a fyzicky již není s to zastávat velmi náročnou kněžskou funkci, proto ji přenechává mladším lidem. Tím si očistil dům od všech pohanských atributů.

Pokračovat ve čtení “Parašat Jitro (Ex 18,1 – 20,26)” »