Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část třetí, Shalom a Shelanu)

košer kuchyněKonečně se dostáváme k závěru našeho putování košer restauracemi židovské anebo spíše turistické Prahy. Poslední dvě restaurace mají na začátku hebrejské písmeno šín, které se přepisuje v angličtině jako Sh , po česku Š. Restaurace ve staroslavné radnici židovské Prahy se jmenuje Šalom a malá restaurace, kterou provozuje Chabad Praha, nese jméno Shelanu.

Vzniká tak poněkud zavádějící spojení, Šalom šelanu což v překladu z hebrejštiny znamená náš mír. To by mohlo znít jako prorocké přání, aby mezi pražskými košer restauracemi zavládl a mír a spokojení konzumenti by si užívali dobré košer krmě bez vzájemného škádlení, škorpení či útočení, ubírající váženým restauratérům sil, které by mohli investovat do rozvoje svých podniků.

Pokračovat ve čtení “Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část třetí, Shalom a Shelanu)” »

Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část druhá, King Solomon)

košer kuchyně

Pokračujme tedy v cestě židovským městem za košer obědem či večeří. V první části jsem hovořila o restauraci Dinitz, nyní je na místě popsat druhou v abecedním pořádku a tou je restaurace King Solomon.

Restaurace King Solomon King Solomon

Od všech ostatních košer restaurací v Praze se liší především elegancí a dokonalým servisem. Podle mého názoru se až na malé detaily vyznačuje dobrým vkusem a mohla by být jakýmsi doplňkem návštěvy židovského muzea, kde se návštěvník dozví mnohé o historii českého židovstva a jeho tragického konce, ale v restauraci King Solomon se dozví a může ochutnat také co asi čeští židé v minulém a předminulém století jedli a také v jakém prostředí to jedli. V restauraci se podařilo vykouzlit atmosféru středostavovské židovské rodiny doby před první světovou válkou. Stoly jsou prostřené podle nejlepší tradice stolování a servis je bezchybný. To může návštěvníka zvyklého na jídelnu v kibucu uvést do nejistoty. Ale kdo v dnešní době fastfoodů a rychlého stravování považuje kulturní prostředí za stejně důležité jako dobré jídlo a profesionalitu, ten si jistě přijde na své.

Pokračovat ve čtení “Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část druhá, King Solomon)” »

Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část první, Dinitz)

košer kuchyněGastronomie se v současnosti těší velké popularitě a proto ani portál eretz.cz nemůže zůstat pozadu a na módní vlně se nenést a nepřispět svou trochou do mlýna.

Kašrut je v judaismu věc velmi důležitá a složitá, a proto dovolte problematiku kašrutu, tedy způsobilosti potravin k požívání podle pravidel židovského zákona, v jednotlivých restauracích neposuzovat, protože každý má odlišné, subjektivní názory, co je ještě košer a co již ne, podložené někdy halachou, jindy zase sympatii anebo antipatii k tomu či jinému rabínovi odpovědnému za kašrut či provozovateli restaurace.

Pokračovat ve čtení “Mírně objektivní exkurz do pražských košer restaurací (část první, Dinitz)” »

Bez internetu by Arabské jaro 2011 nepřišlo

Bez internetu by Arabské jaro 2011 nepřišloEgypt se stal symbolem změn na Blízkém východě. Na pražském Foru 2000 pořídil EUROSKOP rozhovor s regionálním ředitelem Googlu Mohammadem Gawdatem, který má na starosti celý tento region. V rozhovoru vysvětluje roli internetu při Arabském jaru i to, jak je možné internet regulovat.

Došlo by k arabskému jaru i bez internetu?

Pochybuji o tom. Možná později, ale ne v roce 2011. Internet byl jeho katalyzátorem. Jeden z lídrů egyptské revoluce řekl, že používají facebook, aby organizovali, kde se sejdou, twitter, aby komunikovali a youtube, aby vyprávěli svůj příběh.

Pokračovat ve čtení “Bez internetu by Arabské jaro 2011 nepřišlo” »