Esteřin půst a Purim

Zítra, ve středu 7. března, držíme od 5 hodin ráno do 18.26 večer, t.j. do začátku Purimu Esteřin půst. Náš jednodenní půst je na památku třídenního půstu, který vyhlásila královna Ester. Postili se nejen ona a její služebné, ale i Mordechaj a všichni Židé v Súzách (bibl. Šušan), o čemž se dočteme v Esteřině svitku 4,15-17.

Nutno připomenout, že se tehdy všichni postili v měsíci nisanu. Právě v tomto měsíci Haman pozval do svého domu mágy, aby metáním losu – púr (פור) stanovili nejpříhodnější den k vyvraždění všech Židů v perské říši. Los padl na 13. den měsíce adar (Est 3,13). Podle midraše byl Haman velmi rád, protože považoval měsíc adar za měsíc nešťastný pro Židy, neboť věděl, že sedmého adaru zemřel náš učitel Mojžíš. Haman však nevěděl či zapomněl, že se Mojžíš také sedmého adaru narodil.

Pokračovat ve čtení “Esteřin půst a Purim” »

Purim

Brzy oslavíme svátek Purim, svátek losů. Všichni zajisté připravujeme masky, opravujeme dětem řehtačky pro přehlušení jména prokletého Hamana. Hospodyně pečou hamanovy uši, studenti na ješivách pilně šprtají megilu a gabajové připravují kasičky na příliv štědrých darů na dobročinnost a na chudé.

Ve všem tom mumraji příprav bychom ale neměli zapomínat, proč vlastně svátek Purim slavíme.

Připomínáme si historickou událost. Zlý královský vezír a jeho přívrženci si vymohli od krále dekret na vyhlazení Židů. Královna Ester, shodou okolností židovka, a její strýc Mordechaj, shodou okolností duchovní vůdce židovského národa, spojí síly a snaží se nebezpečí odvrátit. Štěstí jim přeje, všechno krásně vychází, židé získají královskou přízeň a nebezpečí je na nějakou dobu zažehnáno. Zlo je potrestáno, dobro odměněno, král uvalil nové daně a jestli je nezrušil, platí je jeho poddaní dodnes.

Pokračovat ve čtení “Purim” »

Izrael slaví Purim 5771

Izrael, nejstarší existující národ světa, slaví dnes a zítra svátek Purim. Svátek je připomenutím zázračné záchrany Židů ve starověké Persii, kteří na poslední chvíli unikli vyhlazení z rukou hlavního královského poradce Hamana. Moudrost a odvaha dvou Židů – Mordechaje a Ester – zvrátila Hamanovy plány a ten nakonec spolu se svými syny skončil na šibenici. I když řada sekulárních a nežidovských lidí pohlíží na tento svátek především jako na důvod, aby se děti oblékly do kostýmů, nejedná se o žádný „židovský Halloween“ – namísto toho je Purim jedním z nejdůležitějších svátků židovského roku a židovští učenci vedli po staletí nekonečné debaty o skrytých významech Svitků Ester (megila Ester) a tradicích svátku.

Pokračovat ve čtení “Izrael slaví Purim 5771” »