Paraša TECAVE (Ex 27,20 – 30,10)

1 toraŠabat, který je bezprostředně před Purimem, nazýváme šabat zachor. V sobotu dopoledne vyzdvihujeme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Z prvního předčítáme pro sedm předvolaných mužů aktuální sobotní oddíl a pro osmého-maftíra předčítáme z druhého svitku část z Páté kn. Mojžíšovy 25,17-19: „Pomni, co ti učinil Amálek…“ Tak si před Purimem připomínáme, že Haman, který chtěl vyvraždit všechny Židy perské říše, byl potomkem amálekitského krále Agaga, kterého zajal Šaul (viz 1. Samuelova 15. kap.).

Pokračovat ve čtení “Paraša TECAVE (Ex 27,20 – 30,10)” »

Paraša TRUMA (Ex 25,1 – 27,19)

1 toraRabín Juda Arie Leib Alter (1847-1905), představitel Gerských (Góra Kalwaria) chasidů vysvětloval slova z knihy proroka Chagaje (2,8)  „Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů“ takto: Musí se Hospodin pyšnit tím, že mu náleží stříbro a zlato? Přece Všemohoucímu patří vše, včetně stříbra a zlata. Tato otázka se dá vyvětlit prostě: Bůh tím chce říci Izraeli, že jeho posláním je předat mu  toto stříbro a zlato prostřednictvím plnění přikázání Tóry a konáním dobrých skutků.

Pokračovat ve čtení “Paraša TRUMA (Ex 25,1 – 27,19)” »

Jisrael Meir Lau – Praktický judaismus v českém překladu

judap_potah_cely5. února v 18:00 bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze slavnostně představeno české vydání knihy rabína Jisra’ele Me’ira Laua, bývalého vrchního rabína Státu Izrael.

Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života ortodoxních Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora. Kniha odpovídá i na mnoho běžných laických otázek a dotýká se i současného Státu Izrael a jeho náboženských aspektů.

Pokračovat ve čtení “Jisrael Meir Lau – Praktický judaismus v českém překladu” »

Paraša BO (Ex 10,1 – 13,16)

1 toraParaša, kterou jsme četli minulý týden se nazývá וארא, první dvě písmena, jimiž název začíná, jsou „ו“ a „א“ a jejich číselná hodnota je 6 + 1 = 7. V této paraše se uvádí sedm ran, které Bůh seslal na Egypt: krev, žáby, vši, divoká zvěř, mor, vředy a krupobití.

Číselná (gematrická) hodnota názvu dnešní paraši בא je „ב“ a „א“, což odpovídá 2 + 1 = 3. Tato paraša hovoří o třech posledních Božích ranách, kterými Hospodin trestal Egypt a faraóna: kobylky, tma a smrt prvorozených.

Pokračovat ve čtení “Paraša BO (Ex 10,1 – 13,16)” »

Paraša VAERA (Ex 6,2-9,35)

1 tora6,3

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב – Ukázal jsem se Abrahamovi, Jicchakovi a Jákobovi

Komentátor Raši vysvětluje: Ukázal jsem se praotcům – וארא אל האבות.

Slovo „praotcům“ lze vysvětlit i jako „těm, kteří chtějí“. Hospodin, budiž požehnán, se ukázal jen těm, kteří chtěli, aby se jim Bůh ukázal. V tomto smyslu vysvětluje i Maimonides verš „אהיה אשר אהיה – budu ten, který budu“ (3,14). Budu s těmi, kteří chtějí, abych s nimi byl. (Podle bratislavského rabína Moše Schreibera, zvaného Chatam Sofer, 1762-1839)

Pokračovat ve čtení “Paraša VAERA (Ex 6,2-9,35)” »

Kampaň Merecu: Svatby homosexuálů, veřejná doprava o šabatu

"svatba" Merecu v Tel Avivu
„svatba“ Merecu v Tel Avivu

Izraelská krajně levicová strana Merec (Meretz, česky Energie) minulý týden přitvrdila ve své předvolební kampani, když uspořádala „svatební obřad“ pro tři páry, kdy poslanec Nican Horovic (Nitzan Horowitz) před budovou televivského rabinátu „oddal“ dvě ženy, dva muže a muže a ženu. Není to poprvé, kdy tato strana pořádá „svatby“, které jsou veřejným hanobením izraelského práva.

Pokračovat ve čtení “Kampaň Merecu: Svatby homosexuálů, veřejná doprava o šabatu” »

Paraša VAJECHÍ (Gn 47,28-50,26)

tora47,28

ויחי יעקב בארץ מצרים – Jákob žil v egyptské zemi

Mnozí komentátoři mají problém s midrašem, v němž se uvádí, že dokud žil alespoň jeden z příslušníků toho či onoho izraelského kmene, neexistovalo proto žádné otroctví. Ano, fyzicky synové Izraele nebyli zotročeni, ale začínalo se pomalu projevovat otroctví duchovní.  Skryla se totiž před nimi niterná pravda, a proto jejich srdce a oči necítily a neviděly samu hlubokou podstatu pravdy, byly schopny pouze postihnout vnější, tudíž povrchní stránku problému. Takovéto nedokonalé cítění a vidění je vlastností galutu – vyhnanství, takový je  projev galutu. (Podle  górského rebeho Jehudy Arie Leiba Altera, 1847-1905, zvaného podle svého díla Sfat Emet)

Pokračovat ve čtení “Paraša VAJECHÍ (Gn 47,28-50,26)” »

Paraša MIKEC (Gn 41,1 – 44,17) – šabat Chanuka

toraJednou jakýsi Žid přišel do jednoho štetlu a navštívil tamnější hřbitov. Když si prohlížel náhrobky, kte svému podivu zjistil, že všichni, kdo tam odpočívají, zemřeli velice mladí, dokonce mnozí v dětském věku 8, 10, 13 let atp. Nejstrarší zesnulý měl na náhrobku vytesáno, že žil 42 let. Návštěvníkovi to nedalo a chtěl se dovědět na na jakou nemoc nebo epidemii všichni tito mladí lidé zemřeli, proto zašel k tamnějšímu rabínovi a zeptal se ho na to. Rabín mu v klidu odpověděl, že nemusí mít obavy, že všichni tam pohřbení lidé se dožili požehnaného věku. Co se však týká nízkého věku vytesaného na náhrobcích těchto zesnulých, rabín objasnil svému hostu tak, že se vlastně jedná o léta, po která tito lidé se učili Tóru, modlili se a plnili Boží přikázání. Pouze tyto roky lze nazvat lety jejich života.

Pokračovat ve čtení “Paraša MIKEC (Gn 41,1 – 44,17) – šabat Chanuka” »

Paraša VAJIŠLACH (Gn 32,4-36,43)

32,4 וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו

Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi… „Drž se dále od špatného souseda a nespolčuj se s hříšníkem“ (Pirkej avot 1:7). Neboť i ten nejdokonalejší člověk, který žije v blízkosti hříšníka je jím nakonec ovlivněn a může se učit z jeho špatných činů. Jákob se bál proto poslat k Ezauovi lidi, aby tento nemohl mít na ně špatný vliv, a tak poslal anděly – מלאכים . (Podle díla „Chomat eš“ rabi Menachema Asche – Eisenstadta, který byl předsedou rabínského soudu v Užhorodu a zemř. v listopadu 1869)

Pokračovat ve čtení “Paraša VAJIŠLACH (Gn 32,4-36,43)” »

Paraša VAJECE (Gn 28,10 – 32,3)

28,10

Proč se zde uvádí  „ ויצא יעקב – Jákob vyšel“ z Beer Ševy… a u Abrahama se neuvádělo, že „ויצא אברם – Abram vyšel“ z Charánu….?

Odchod spravedlivého z určitého místa zanechá pocit prázdnoty v onom místě. Jákob žil blízkosti Izáka a Rivky. Poté, kdy odešel, rodiče náhle pociťovali prázdnotu a Jákob jim chyběl. Kdežto Abraham, který žil v Charánu, v pohanském prostředí, tak když odtud odešel, nikdo z jeho sousedů si toho ani nevšiml. Pohané po Abrahamově odchodu neměli pocit duchovní prázdnoty a spravedlivý jim vůbec nechyběl. (Podle bratislavského rabína Chatama Sofera, 1762-1839.)

Pokračovat ve čtení “Paraša VAJECE (Gn 28,10 – 32,3)” »

Ohlédnutí za šabatem 3. kislevu 5773 (+ video)

Hamas
Hamas

Dnes se ohlédnu po šabatu z poněkud jiného úhlu, než bývá zvykem.

Arabští teroristé z pásma Gazy pokračovali v ostřelování Izraelských obcí a měst. Tradiční arzenál (od těžkých minometů po vylepšené rakety Grad) doplnili i íránskými raketami Fadžr-5. Vcelku drahé hračky. A ničivé. Ponechme stranou, kde na tyto zbraně bere chátra z Hamásu prostředky. Palba byla krom nočních hodin, kdy se i teroristé bojí po Gaze jezdit, velmi silná. Příznivci nositele Nobelovy ceny za mír Arafata nevynechali žádný ze svých oblíbených cílů, takže při sirénách znělo zejména jméno Sderot často. I Be’er Ševa již dávno není jen občasnou destinací nobelova létajícího míru.

Pokračovat ve čtení “Ohlédnutí za šabatem 3. kislevu 5773 (+ video)” »

Šabat pod palbou: Tichý kanál rozhlasu a zvláštní modlitby

modlitba
modlitba (ilustrační foto)

Zatímco pokračují raketové útoky teroristů na jižní a centrální Izrael a Izraelské obranné síly se připravují na možnou pozemní operaci v Gaze, židovské rodiny po celém Izraeli se připravují na šabat.

Izraelský veřejnoprávní rozhlas od začátku šabatu dnes večer spouští na frekvenci 531 kHz tzv. tichý kanál, který vysílá jen nezbytná naléhavá bezpečnostní oznámení a jinak ticho. Židovské rodiny dodržující šabat stanici zapnou ještě před začátkem šabatu a rozhlasový přijímač nechají zapnutý, takže se současně vyhnou nepovolenému poslechu rozhlasu o šabatu a přesto se k nim v případě potřeby dostanou životně důležitá varování.

Pokračovat ve čtení “Šabat pod palbou: Tichý kanál rozhlasu a zvláštní modlitby” »