PESACH 5775

Table Set for SederV pátek večer, 3. dubna , zasedneme po večerní bohoslužbě k slavnostně prostřeným stolům a kidušem – posvěcením svátku zahájíme první sederovou večeři jíž zahajujeme osmidenní svátek Pesach. Svátek má čtyři názvy:
חג הפסח – svátek překročení, neboť Hospodin překročil domy synů Izraele, na nichž bylo znamení krve obětovaného beránka a nezabíjel v nich prvorozené.

חג המצות – svátek nekvašených chlebů – macesů. Při odchodu z Egypta museli synové Izraele odejít ze země svého otroctví ve spěchu, a proto neměli čas zadělat těsto na chléb, který by si vzali s sebou na cestu. Vzali pouze mouku a teprve až po východu z Egypta pekli za pochodu macesy čili nekvašený chléb.
Pokračovat ve čtení “PESACH 5775” »

PESACH

macesV pondělí večer, 25. března zahajujeme  první sederovou večeří svátek Pesach. Sloveso „pasach“ znamená „překročil, minul“. Tento název má připomenout, že Hospodin překročil-minul příbytky synů Izraele, na nichž bylo znamení krve obětovaného beránka a nehubil v nich vše prvorozené (desátá egyptská rána). Svátek Pesach, který slavíme na památku východu našich předků z Egypta, má ještě několik názvů:

חג המצות – Svátek nekvašených chlebů (macesů), חג האביב – Svátek jara, חג החרות – Svátek svobody.

Pokračovat ve čtení “PESACH” »