Dnešek v historii – 4. Elul

luach5. srpna 1391, 4. Elul 5151, se barcelonští Židé stali obětí masakru. Byl součástí tři měsíce trvajících bouří po celém Španělsku, po nichž zůstaly židovské komunity zničené a zbídačené.

Neuvěřitelnou shodou v týž den o 70 let později žádal biskup Alfonso de Espina zřízení španělské inkvizice. Cílem inkvizice bylo mj. pátrat po těch Židech, kteří potají nadále praktikovali judaismu (byli nazývání Conversos nebo Marranos). Během období brutální inkvizice bylo odhadem 32. 000 Židů upáleno na hranici a dalších 200.000 vyhnáno ze Španělska.

Dnešek v historii – 14. Av

luach

24. července 1298, 14. Avu 5058, byli v Bischofsheimu v Německu zmasakrováni tamní židé Rindfleischovými oddíly. Rindfleisch byl německý rytíř, který nebyl schopen splatit dluhy židovské obci, a proto dal dohromady pomluvy o židovském znesvěcení hostií a tvrdil, že dostal z nebes úkol vykořenit „proklatou židovskou rasu.“ Rindfleisch roznítil lůzu a jeho banda židobijců (Juden-schlachter) prošla Rakouskem a Německem, od města k městu, a cestou drancovala, podpalovala a vraždila Židy (kromě těch, kdo přijali křesťanství). Během 6 měsíců bylo zabito 20.000 Židů (někdy je uváděno až 100.000 Židů), z nichž řada byla upálena na hranici, a zdecimováno 146 židovských obcí.
Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 14. Av” »

Starosta Jeruzaléma: Rozvoj žádného města světa nereguluje prezident USA

Nir Barkat
starosta Jeruzaléma Nir Barkat

Starosta Jeruzaléma Nir Barkat předevčírem podpořil plán izraelské vlády postavit 3.000 nových bytových jednotek v oblasti E1 mezi izraelským hlavním městem a Maale Adumim, informují noviny Jisrael HaJom.

V projevu na konferenci o dostupném bydlení, která se konala v Hercliji (Herzliya), Barak řekl: „Potřebujeme spojit oblast E1 s Jeruzalémem bez jakýchkoliv omezení, i kdyby na nás svět tlačit, abychom to nedělali. Samozřejmě v tomto podporuji postoj předsedy vlády. Neznám žádné město světa, jehož regulátorem (výstavby) by byl prezident USA.“

Pokračovat ve čtení “Starosta Jeruzaléma: Rozvoj žádného města světa nereguluje prezident USA” »

Česká zkušenost a Izrael

izraelská vlajkaČeská republika minulý čtvrtek hlasovala v OSN proti uznání Palestiny jako nečlenské země OSN. Byla jedinou zemí Evropské unie, a vedle USA a Kanady také jedinou západní zemí, která se tak rozhodla.

Česká diplomacie svůj krok, který je v souladu s českou zahraniční politikou, odůvodnila tím, že nesouhlasí s jednostrannými kroky, které „mohou poškodit či ohrozit mírový proces vedoucí k dvoustátnímu řešení“. Podle Černínského paláce se Česká republika obává, aby změna nevyústila v další odklad obnovení mírového procesu. „Plně podporujeme legitimní aspirace Palestinců na plnohodnotnou státnost a jsme připraveni přispět k její materializaci prostřednictvím podpory přímých jednání v rámci mírového procesu,“ prohlásilo Ministerstvo zahraničních věcí. Podle Černínu může být „společného cíle – kterým je Stát Izrael a nezávislý, demokratický, souvislý a životaschopný Stát Palestina, žijící vedle sebe v míru a bezpečí – dosaženo pouze přímými jednáními.“

Pokračovat ve čtení “Česká zkušenost a Izrael” »

Španělsko maximálně zjednodušuje udělování občanství sefardským Židům

sefardská synagoga
sefardská synagoga

Španělsko včera oznámilo, že bude automaticky udělovat občanství Židům sefardského původu. Má se jednat o další gesto smíření vůči komunitě, jejíž členové byli před více než pěti sty lety ze země vyhnáni nebo donuceni ke konverzi ke křesťanství.

Sefardští Židé mohli již desetiletí žádat o španělské občanství, ale nyní jim k získání španělského pasu bude stačit jen doložení potvrzení o původu, které vydá Federace židovských obcí Španělska (Federación de Comunidades Judias de España, FCJE).

Pokračovat ve čtení “Španělsko maximálně zjednodušuje udělování občanství sefardským Židům” »

Slavná Hagada ze 14. století dostupná pro iPad, iPhone a iPod

Rylands HaggadahSlavná Rylandova hagada (Rylands Haggadah) ze 14. století je nyní dostupná k četbě na zařízeních Apple. Středověkou hagadu, původně vytvořenou ve Španělsku, zrestaurovali  a zdigitalizovali odborníci z Knihovny Johna Rylandse University v Manchesteru.

Aplikace obsahuje komentář rabiho Shloma Ellituva ze španělské a portugalské kongregace v Manchesteru.

Rylands Haggadah obal„Je to cenný zdroj pro každého, kdo se chce více naučit o židovské kultuře,“ uvedl Dr. Yaakov Wise z Centra židovských studií University v Manchesteru.

Pokračovat ve čtení “Slavná Hagada ze 14. století dostupná pro iPad, iPhone a iPod” »

Česko podpořilo v OSN některé protiizraelské rezoluce, vyšetřovací misi odmítlo

Stálá mise České republiky při OSN v New YorkuRada OSN pro lidská práva, jejímž členem je až do roku 2014 také Česká republika, včera přijala sérii pěti protiizraelských rezolucí a také rezoluci o stavu lidských práv v Íránu.

V 47členném orgánu se proti jednostrannému odsuzování Izraele postavily pouze USA. Česká republika z pěti protiizraelských rezolucí dvě podpořila a ve třech případech se hlasování zdržela.

Rada, jak vidno níže, sestává z reprezentativního vzorku zemí světa, z nichž většinu bychom těžko zařadili mezi země, které respektují lidská práva. Přesto, anebo snad právě proto, se tyto země nezdráhají nalézt obětního beránka, vůči němuž pravidelně schvalují série rezolucí, zatímco jinde ve světě umírají lidé po tisících.

Pokračovat ve čtení “Česko podpořilo v OSN některé protiizraelské rezoluce, vyšetřovací misi odmítlo” »

Írán přerušuje dodávky ropy do Řecka, Itálie, Francie, Španělska, Portugalska a Nizozemí

ministerstvo zahraničí Islámské republiky Írán
ministerstvo zahraničí Islámské republiky Írán

Aktualizováno.

Islámská republika Írán přerušuje dodávky své ropy do šesti zemí Evropské unie. Velvyslanci těchto zemí o tom byli dnes informováni ředitelem západoevropského odboru íránského ministerstva zahraničí Hasanem Tádžikem (Hassan Tajik). Jedná se o reakci na chystané ropné embargo Evropské unie.

Podle íránské Press TV a tiskové agentury Fars k přerušení dodávek již dnes také došlo.

Pokračovat ve čtení “Írán přerušuje dodávky ropy do Řecka, Itálie, Francie, Španělska, Portugalska a Nizozemí” »

Izrael odmítl vstup do země 124 propalestinským aktivistům

levicoví aktivisti na letišti

Stovky protiizraelských aktivistů přistály v pátek na Ben Gurionově mezinárodním letišti v rámci tzv. „příletové flotily“. Izraelské úřady 124 z nich odmítly povolit vstup do země a převezly je do věznic Givon a Ela, odkud budou deportováni.

Ti, jimž byl odmítnut přístup – občané Belgie, Německa, Španělska, Francie, Nizozemí a USA – byli na seznamu, zaslaném letištím ještě před plánovanou příletovou akcí. Dalším 200 osobám, které byly na seznamu, bylo zabráněno již v nástupu do letadel do Izraele.

Pokračovat ve čtení “Izrael odmítl vstup do země 124 propalestinským aktivistům” »