Populační předpověď: V roce 2059 budou 2/5 obyvatel Izraele charedim

izraelské děti
izraelské děti

Izraelský Ústřední statistický úřad (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) včera zveřejnil předpověď, podle níž do roku 2059 dojde k výraznému nárůstu izraelské charedi-židovské zbožné populace.

תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 2059-2009 – celá studie na webu Ústředního statistického úřadu (*.pdf, hebrejsky)

Předpověď byla vypracována na žádost rozpočtového odboru ministerstva financí, které chtělo mít k dispozici dlouhodobý populační výhled pro příštích 50 let. Předpověď pracuje se třemi variantami – nízkým, středním a vysokým populačním růstem.

Pokračovat ve čtení “Populační předpověď: V roce 2059 budou 2/5 obyvatel Izraele charedim” »

Výstavba v Judeji a Samaří vzrostla o 660 %

výstavba v Judeji a Samaří
výstavba v Judeji a Samaří

S ukončením zmrazení výstavby pro Židy byla v židovských obcích v Judeji a Samaří (Ješa) zahájena výstavba. Podle údajů izraelského Ústředního statistického úřadu (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) výstavba během prvního pololetí roku 2011 ve srovnání s rokem předchozím vzrostla o neuvěřitelných 660 % – jak však vyplývá z údajů níže, jedná se spíše o velkou hru malých čísel.

Přestože statistický růst doslova bere dech, na zem se vrátíme přesně ve chvíli, kdy se začneme zabývat skutečnými čísly: Během první poloviny letošního roku byla v obcích Judeje a Samaří zahájena výstavba 546 nových bytů. To není tak mnoho, i když je to prudký nárůst proti první polovině roku 2010, kdy to bylo jen 72 bytů.

Pokračovat ve čtení “Výstavba v Judeji a Samaří vzrostla o 660 %” »

Statistika: Židé si berou partnery přibližně stejného věku

svatba u Západní zdi v Jeruzalémě
svatba u Západní zdi v Jeruzalémě

Izraelský Ústřední statistický úřad (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) zveřejnil informace týkající se manželství v Izraeli. Učinil tak jako každoročně při příležitosti svátku Tu B’Av (15. Av, ט“ו באב), který oslavuje svatbu a je učenci Tóry vedle Jom Kipur (Dne smíření, יום כיפור) považován za jeden ze dvou nejšťastnějších dní v roce.

Průměrný věkový rozdíl mezi ženichem a nevěstou činí u Židů při prvním sňatku 2,3 roku. U ostatních náboženských vyznání je více než dvakrát vyšší – okolo 5 let.

Pokračovat ve čtení “Statistika: Židé si berou partnery přibližně stejného věku” »

Reálný příjem izraelských zaměstnanců klesl o 1,2 %

peníze
peníze

V II. čtvrtletí roku 2011 klesl reálný příjem izraelských zaměstnanců o 1,2 %. Vyplývá to z údajů, které v neděli zveřejnil Ústřední statistický úřad (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). K podobnému poklesu došlo již v období od prosince 2010 do února 2011.

Mzdy zaměstnanců v současných cenách vzrostly o 2,8 %, když v I. čtvrtletí byl růst o 4,2 %. V květnu 2011 dosahoval průměrný příjem zaměstnance 8.454 šekelů (přibližně 42.000 českých korun) měsíčně.

Pokračovat ve čtení “Reálný příjem izraelských zaměstnanců klesl o 1,2 %” »

Demografie: Drúzové mají nižší porodnost než Židé

Průměrná porodnost drúzských žen v Izraeli je 2,5 dítěte – což je výrazně méně než okolo 7 dětí v 70. letech minulého století. Drúzské ženy jsou tedy průměrně méně plodné, než ženy muslimské a židovské (na které připadá 2,9, resp. 3,7 dítěte), ale plodnější než křesťanské arabské ženy (s průměrem 2,1 dítěte).

Údaje zveřejnil izraelský Ústřední statistický úřad (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‎, HaLiška HaMerkazit LiStatistika) při příležitosti drúzského svátku Nabi Šuejb (Nabi Shueib, resp. Nabi Shu’ayb, svátek proroka Jitra) a informoval o nich veřejnoprávní rozhlas Hlas Izraele (Kol Jisrael).

Pokračovat ve čtení “Demografie: Drúzové mají nižší porodnost než Židé” »