Apoštolská cesta a libanonská média

návštěva papeže Benedikta XVI. v Libanonu 14.-16.9.2012Bejrút. Bejrút je tradiční tiskovou metropolí Blízkého východu – to, co hlásají místní titulky, nalézá respekt od Tunisu po Rijád. Titulní strany pátečního (14. 9. 2012) vydání všech libanonských deníků přirozeně informovaly o papežově návštěvě. Zaměřují se však na její politický aspekt.

„Papež bude žádat ukončení násilí v Sýrii“, píše anglický Daily Star, aniž by se slovem zmínil o podpisu apoštolské exhortace pro Blízký východ. Komentář francouzského L´Orient le Jour dodává: Od poslední papežské návštěvy před patnácti lety uběhla spousta vody v libanonských řekách i v tocích sousedních zemí. Ne vždy to však byla voda svěcená. Zatímco návštěva Jana Pavla II. se obracela pouze k Libanonu, Benedikt XVI. přijíždí pro celý blízkovýchodní region, píše frankofonní list. Oba dva zmiňované deníky pak líčí výjimečná bezpečností opatření („Mobilizovány veškeré pořádkové síly“). Arabské listy se zaměřují spíše na mezináboženskou povahu papežovy návštěvy. Al Nahar cituje kard. Taurana a jeho slova o dialogu s nekřesťany. Al Mustakbal na čtyřech stranách popisuje politickou a náboženskou dimenzi apoštolské cesty a uzavírá: „Papež přináší arabskému světu novou naději“. Al Safir upozorňuje na počestné úmysly šíitského hnutí Hezboláh, které chce papeži vyhradit vřelé přivítání. Arménský deník Aztag navazuje na apel mnoha libanonských politiků ke zdárnému průběhu cesty. Dnešnímu vydání deníků vévodí titulky: „Poutník míru“ (Daily Star). Anglický deník pak přináší reportáž o členech skupiny Hezboláh, kteří zdravili papežskou kolonu podél cesty. Francouzský L´Orient le Jour, který je více intelektuálně orientovaný, přináší rozsáhlý popis apoštolské exhortace Ecclesia in Medio Oriente. Upozorňuje na trvalé politické tóny v projevech duchovních vůdců. Francouzsky psaný list rovněž líčí zklamání lidí, kteří se kvůli bezpečnostním opatřením nemohou k papeži blíže dostat.

Pokračovat ve čtení “Apoštolská cesta a libanonská média” »

Syrští biskupové zůstávají se svými věřícími

Sýrie. Za syrské biskupy bude při papežově návštěvě Libanonu promlouvat jejich nepřítomnost, uvedl pro agenturu MISNA apoštolský nuncius v Damašku, Mons. Mario Zenari. Papežský diplomat potvrdil, že sám se rovněž programu apoštolské cesty nezúčastní.

Biskupové šesti obřadů napsali z obleženého Aleppa list Benediktu XVI., ve kterém ho ujišťují svou duchovní blízkostí. Vyjadřují zároveň svůj zármutek nad tím, že se nemohou za papežem vydat. Vystavovali by se však neúměrnému riziku a zároveň opustili své věřící, se kterými chtějí sdílet válečné utrpení, píší biskupové Svatému otci.

Pokračovat ve čtení “Syrští biskupové zůstávají se svými věřícími” »

Otec Lombardi: Papež je prorok a musí dohlédnout do dáli

návštěva papeže Benedikta XVI. v Libanonu 14.-16.9.2012Bejrút. Bilanci prvního dne návštěvy Benedikta XVI. v Libanonu při včerejším večerním brífinku podal novinářům tiskový mluvčí Svatého stolce, O. Federico Lombardi: Benedikt XVI. potvrdil již na palubě letadla, že do regionu přijíždí navzdory panujícím konfliktům, či spíše právě kvůli nim. Papež je od svých spolupracovníků informován také o protestech proti filmu o proroku Mohamedovi; přesto se nechce nechat ovlivnit tím, co se děje. Čím je situace vážnější a napjatější, zdůraznil Svatý otec, tím více je nezbytné povzbuzovat k budování pokoje.

Pokračovat ve čtení “Otec Lombardi: Papež je prorok a musí dohlédnout do dáli” »

Do Libanonu dnes přijíždí papež Benedikt XVI.

návštěva papeže Benedikta XVI. v Libanonu 14.-16.9.2012návštěva papeže Benedikta XVI. v Libanonu 14.-16.9.2012Vatikán/Bejrút. Benedikt XVI. se dnes vydává na svou 24. zahraniční cestu. Zavede jej do Libanonu, který před 15 lety navštívil rovněž Jan Pavel II. Cílem třídenní návštěvy, soustředěné na Bejrút a jeho nejbližší okolí, je nejen podpis a předání apoštolské exhortace shrnující závěry předloňského synodu blízkovýchodních biskupů, ale také povzbuzení věřících v celé oblasti poznamenané eskalací politických a mezináboženských konfliktů.

Atmosféru ve městě popisují naši kolegové, kteří už jsou na místě:

Pokračovat ve čtení “Do Libanonu dnes přijíždí papež Benedikt XVI.” »

Apoštolský nuncius se modlil v mešitě před relikviemi Jana Křtitele

boje v SýriiSýrie. Apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Mario Zenari, navštívil 29. srpna Mešitu Umajjadů v Damašku. Ve skutečnosti jde o prastarou křesťanskou baziliku sv. Jana Křtitele, kde jsou dodnes uchovávány jeho relikvie. Právě před nimi se modlil o pokoj v Sýrii. „Chtěl jsem tímto způsobem věřícím lidem připomenout jejich roli v této beznadějné situaci“ – říká papežský diplomat.

„V této tak obtížné situaci musíme sahat k oné zvláštní zbrani, kterou je modlitba. Kolem sebe vidíme pouze zbraně rozsévající smrt a zmar. My křesťané máme jiné zbraně, nejsme bezmocní. Právě těch se musíme. Před několika dny jeden z damašských kněží vyhlásil skutečnou mobilizaci. Každý den v 21 hodin vypínáme televizory, zhasínáme světla a saháme po růženci. Zvláště my křesťané nesmíme zapomínat na tuto zbraň, která je mocnější než všechny ostatní, abychom dosáhli obrácení srdcí a zadrželi násilí a zvěrstva, jichž jsme každý den svědky,“ zdůraznil arcibiskup Zenari.

Pokračovat ve čtení “Apoštolský nuncius se modlil v mešitě před relikviemi Jana Křtitele” »

Nový papežský nuncius v Izraeli

svaté město JeruzalémVatikán/Svatá země. Novým apoštolským nunciem v Izraeli a apoštolským delegátem v Jeruzalémě a Palestině se stává Mons. Giuseppe Lazzarotto, dosavadní vyslanec Svatého stolce v Austrálii. O tom, jak z rukou Benedikta XVI. přijal své dnešní jmenování, se sedmdesátiletý rodák z italské Padovy svěřil naší rozhlasové stanici:

Vracím se do Jeruzaléma jako domů, neboť jsem zde již v osmdesátých letech působil v diplomatických službách. I později jako nuncius v Iráku a Jordánsku jsem se do Svaté země občas vracel. Nyní sem přicházím s plnou zodpovědností zastupovat Svatého otce a ve stopách svých předchůdců budu pokračovat ve službě dialogu a pokoji.

Pokračovat ve čtení “Nový papežský nuncius v Izraeli” »

Měsíčník italských židovských obcí připomíná postavu florentského kardinála z období fašismu

Florencie. „Muž neobyčejné síly a odvahy“ – těmito přívlastky připomíná měsíčník italské Federace židovských obcí („Pagine ebraiche“, červen 2012) kardinála Eliu Dalla Costa půl století od jeho úmrtí. Mnozí vděčí za svůj život právě florentskému arcibiskupovi, „této asketické, až mystické postavě, která se nepoddala lichotkám, ani nezalekla ohrožení“, uvádí šéfredaktor židovského periodika, Guido Vitale. Kardinál Dalla Costa působil na florentském arcibiskupském stolci v letech 1932-1961. Ve shodě s Piem XI. zastával pramálo diplomatickou linii opozice vůči fašismu. Když tento papež v květnu 1938 při Hitlerově návštěvě Itálie zavřel bránu Vatikánských muzeí a odjel na několik dní do letní rezidence v Castel Gandolfo, florentský kardinál se zachoval ještě výmluvněji. Při slavnostním vjezdu Mussoliniho a jeho vzácného hosta na florentské náměstí Piazza San Giovanni zůstalo arcibiskupství jediným neosvětleným palácem se zavřenými okenicemi.

Pokračovat ve čtení “Měsíčník italských židovských obcí připomíná postavu florentského kardinála z období fašismu” »

Nuncius v Izraeli končí svou diplomatickou misi

arcibiskup Antonio FrancoJeruzalém. Apoštolský nuncius v Izraeli a na Kypru – jedna z nejobtížnějších a zároveň nejzajímavějších pozic papežské diplomacie. Arcibiskup Antonio Franco se s tímto úřadem po šestiletém působení loučí. Naší rozhlasové stanici nabídl krátkou bilanci:

„Musím přiznat, že jsem nikdy předtím ve Svaté zemi nebyl a přišel jsem tam až jako vyslanec Svatého otce. Cítil jsem jako privilegium, že mohu zažívat jedinečnost této země. A to na jedné straně v její duchovní rovině, neboť Bůh v této části světa zasáhl do lidských dějin. Na druhé straně pak i v mnohotvárnosti jejích konkrétních problémů, které jsou zde přítomné a kterými se musí zabývat také církev“.

Pokračovat ve čtení “Nuncius v Izraeli končí svou diplomatickou misi” »

Postoj Vatikánu k východní části Jeruzaléma se nemění

Chrámová hora v JeruzaléměVatikán/Izrael. Stanovisko Svatého stolce v otázce sporných území východního Jeruzaléma zůstává nezměněno, potvrdil dnes Vatikánskému rozhlasu zástupce státního sekretáře pro vztahy se státy, Mons. Ettore Balestrero, v souvislosti se zasedáním stálé izraelsko-vatikánské bilaterální pracovní komise. Za izraelskou stranu se jednání o ekonomickém statutu katolické církve ve Svaté zemi zúčastnil zástupce ministra zahraničí Danny Ayalon. Podle tiskových prohlášení obou stran byl zaznamenán “významný pokrok” ve vleklých jednáních, který by mohl vést ke konečnému uzavření izraelsko-vatikánské smlouvy.

Pokračovat ve čtení “Postoj Vatikánu k východní části Jeruzaléma se nemění” »

Izraelský umělec daroval papeži umělecké dílo

vizuální midrašVatikán. Významný izraelský výtvarník Avner Moriah (1953) při dnešní generální audienci předal Svatému otci jedno ze svých děl – iluminovanou knihu Genesis. Jeruzalémského umělce doprovázeli velvyslanec Izraele u Svatého stolce Mordechaj Lewy a paní Angelica Berrie, předsedkyně nadace The Russell Berrie Foundantion.

“Je pro mne poctou předložit papeži svou práci”, sdělil agentuře AJN Avner Moriah, který před dvěma roky zahájil svou práci na „iluminaci biblických knih“. Hebrejský text První knihy Mojžíšovy ztvárnil kaligrafista Izzy Pludwinski.

Pokračovat ve čtení “Izraelský umělec daroval papeži umělecké dílo” »

Delegace Latinskoamerického židovského kongresu poprvé ve Vatikánu

Delegace Latinskoamerického židovského kongresu poprvé ve VatikánuVatikán. Benedikt XVI. přijal v apoštolském paláci delegaci Latinskoamerického židovského kongresu, který je jednou ze sedmi větví Světového židovského kongresu. Jak papež s potěšením konstatoval, je to vůbec poprvé, co tato zastřešující organizace latinskoamerických židovských obcí navštěvuje Vatikán. Připomněl blížící se 50. výročí zahájení II. Vatikánského koncilu, jehož deklarace Nostra Aetate se stala základem úsilí o lepší vzájemné porozumění, úctu a spolupráci mezi katolíky a židy:

Pokračovat ve čtení “Delegace Latinskoamerického židovského kongresu poprvé ve Vatikánu” »

Soustrastný telegram papeže Benedikta XVI. k úmrtí koptského patriarchy Šenudy III.

koptský patriarcha Šenuda III.Vatikán. Benedikt XVI. vyjádřil hlubokou soustrast nad úmrtím koptského patriarchy Alexandrie, Šenudy III., který zemřel po dlouhé nemoci v sobotu večer ve věku 88 let.

V soustrastném telegramu, který nese papežův podpis s dnešním datem, Benedikt XVI. s vděčností připomíná nasazení Šenudy III. za jednotu křesťanů, připomíná v této souvislosti zvláště jeho památnou návštěvu v Římě v roce 1973, kdy spolu s Pavlem VI. podepsal Společnou deklaraci o Vtělení Syna Božího, a také setkání s Janem Pavlem II. během návštěvy v Káhiře v jubilejním roce 2000. Benedikt XVI. ujišťuje o svých modlitbách, jakož i blízkostí celé katolické církve koptským věřícím.

Pokračovat ve čtení “Soustrastný telegram papeže Benedikta XVI. k úmrtí koptského patriarchy Šenudy III.” »