Podstatný pokrok v jednáních mezi Izraelem a Vatikánem

Vatikán. Na jednáních mezi Svatým stolcem a státem Izrael byly „učiněny další kroky směrem k uzavření“ dohody o ekonomicko-právních záležitostech katolické církve v Izraeli, píše se v tiskovém sdělení vydaném na závěr setkání dvojstranné pracovní komise na izraelském ministerstvu zahraničí v Jeruzalémě.

Ve sdělení se dále píše, že jednání proběhla v „otevřené, přívětivé a konstruktivní atmosféře a bylo při nich dosaženo značného pokroku v důležitých otázkách“. Oznámen byl rovněž termín dalšího setkání dvojstranné komise, které se bude konat 11. června ve Vatikánu. Třináctičlenné delegaci Apoštolského stolce předsedal mons. Ettore Balestrero, vatikánský podsekretář pro vztahy se státy a v čele jedenáctičlenné delegace státu Izrael byl viceministr zahraničních věcí Danny Ayalon. Oba vedou jednání již několik let.

Pokračovat ve čtení “Podstatný pokrok v jednáních mezi Izraelem a Vatikánem” »

Libanonský premiér pozval papeže Benedikta XVI. na návštěvu své země

libanonský premiér u papežeVatikán. Benedikt XVI.  předevčírem přijal předsedu vlády Libanonské republiky. Pan Najib Azmi Makati se setkal rovněž se státním sekretářem Tarcisiem kard. Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy, mons. Dominquem Mambertim.

Podle prohlášení tiskového střediska Svatého stolce se rozhovory soustředily na dění v oblasti Blízkého východu a na roli Libanonu jako příkladu svobodné společnosti, ve které jsme svědky harmonického soužití křesťanských a muslimských komunit. Dalším tématem dialogu byla situace v Sýrii a z ní plynoucí nutnost míru, spravedlnosti a usmíření v regionu. V tomto smyslu jsou křesťané povoláni ke svému zásadnímu příspěvku jako tvůrci pokoje a svornosti, uzavírá vatikánské tiskové prohlášení.

Pokračovat ve čtení “Libanonský premiér pozval papeže Benedikta XVI. na návštěvu své země” »

Papež přijal členy Rady představitelů náboženských vyznání působících v Izraeli

Benedikt XVI. přijal členy Rady představitelů náboženských vyznání působících v IzraeliVatikán. Každý z nás je povolán zasazovat se o větší spravedlnost a důstojnost, aby náš svět dostal plně lidské dimenze, řekl Benedikt XVI. v promluvě k členům Náboženské rady Izraele, které přijal včera před polednem v Sále papežů Vatikánského paláce.

Rada představitelů náboženských vyznání státu Izrael, která působí při izraelském ministerstvu zahraničních věcí, zahrnuje představitele pestrého spektra náboženských vyznání působících v Izraeli. Kromě představitelů židovské obce, zahrnuje také imámy, jakož i biskupy starobylých křesťanských církví. Návštěva této instituce u Svatého stolce byla jakousi oplátkou setkání s Benediktem XVI. během jeho návštěvy ve Svaté zemi.

Pokračovat ve čtení “Papež přijal členy Rady představitelů náboženských vyznání působících v Izraeli” »

Web Vatikánského rozhlasu v hebrejštině

Vatikánský rozhlas hebrejskyVatikán. V souvislosti se “Dnem reflexí, dialogu a modlitby za pokoj a spravedlnost ve světě”, který se pod titulem “Poutníci pravdy, poutníci pokoje” konal 27. října tohoto roku v Assisi, Vatikánský rozhlas znovu uvedl do provozu webové stránky v hebrejštině.

Je možné si na nich přečíst projevy Svatého otce a rabína Davida Rosena, čestného poradce pro mezináboženské vztahy Vrchního rabinátu Izraele a mezinárodního ředitele mezináboženských vztahů Amerického židovského výboru, během setkání v Assisi.

Pokračovat ve čtení “Web Vatikánského rozhlasu v hebrejštině” »

Izraelský olivovník do Vatikánských zahrad

Vatikán. Izraelská vláda a nezisková asociace Keren Kayemeth LeIsrael (KKL), která se zabývá bonifikací a zalesňováním rozsáhlých území Izraele, věnovaly do Vatikánských zahrad olivovník starý čtyři století. Splnily tak slib, který dal izraelský premiér Benjamin Netanyahu u příležitosti své první návštěvy Itálie. Zavázal se tehdy, že daruje Státu Vatikán staletý olivovník.

Strom, který vyrostl na vrchovině v okolí Nazareta – tedy v místech provázaných s křesťanstvím, je 4 m vysoký a jeho kmen má šířku 2,20 m. Olivovník byl zasazen do olivové aleje Vatikánských zahrad dnes v devět hodin ráno za účasti zástupců izraelské asociace, izraelského velvyslance u Svatého stolce a státního sekretáře Tarcisia kard. Bertoneho.

Pokračovat ve čtení “Izraelský olivovník do Vatikánských zahrad” »

Významný pokrok v jednáních Vatikánu a Izraele

Vatikán. O významném pokroku vatikánsko-izraelských jednání o ekonomických a finančních záležitostech katolické církve v Izraeli mluví společné prohlášení vydané zároveň ve Vatikánu a v Jeruzalémě. Zasedání společné komise proběhlo v úterý 14. června v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Devítičlennou vatikánskou delegaci vedl prelát Ettore Balestrero, podsekretář pro vztahy se státy Vatikánského státního sekretariátu a v čele třináctičlenné izraelské delegace stál zástupce ministra zahraničí, Danny Ayalon. Oba vedou jednání už několik let.

Pokračovat ve čtení “Významný pokrok v jednáních Vatikánu a Izraele” »

Benedikt XVI. přijal Mahmouda Abbase

Mahmúd Abbás a Benedikt XVI.Vatikán. V pátek dopoledne přijal Benedikt XVI. na osobní audienci prezidenta Palestinské samosprávy Mahmouda Abbase. Během srdečného rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém prohlášení, byla řeč o tíživé situaci ve Svaté zemi. Byla zdůrazněna naléhavá potřeba spravedlivého a trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu, aby byla všem zajištěna práva a byly tak naplněny oprávněné tužby palestinského lidu po nezávislém státu.

Pokračovat ve čtení “Benedikt XVI. přijal Mahmouda Abbase” »

Papež Benedikt XVI. k židovské delegaci: Společně dosvědčovat transcendenci

Papež Benedikt XVI. a delegace Bnai Brith

Vatikán. Podporu katolicko-židovskému dialogu vyjádřil papež na setkání s delegací B´nai B´rith International. Představitelé této nejstarší mezinárodní židovské organizace, založené v roce 1843 v USA, navštívili v těchto dnech Vatikán. Tato organizace, která udržuje dlouhodobě dobré kontakty se Svatým stolcem, se účastnila zasedání Mezinárodní katolicko-židovské komise, které se konalo před několika měsíci (27.února-2.března) v Paříži u příležitosti 40. výročí ustanovení této komise, jež je výrazem spolupráce vatikánské komise pro náboženské vztahy s judaismem při Papežské radě pro jednotu křesťanů a Mezinárodní židovské komise náboženských konzultací.„Je třeba uznat, že to, co se podařilo během posledních 40 let, – řekl Benedikt XVI.je velkým darem Boha i důvodem k upřímné vděčnosti Tomu, který svou nekonečnou a věčnou moudrostí řídí naše kroky. Je mnoho způsobů, jak židé i křesťané mohou podle vůle Všemohoucího spolupracovat na zlepšování světa pro dobro lidstva. Myslím především na konkrétní charitativní díla a také na službu chudým a těm, co se ocitli v nouzi. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme konat společně, je vydávat společné svědectví naší hluboké víře v to, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu a proto má nezničitelnou důstojnost. Toto přesvědčení je nejjistějším základem všech snah, vyvíjených na obranu nezadatelných práv každé lidské bytosti.

Pokračovat ve čtení “Papež Benedikt XVI. k židovské delegaci: Společně dosvědčovat transcendenci” »

Papež Benedikt XVI. se setkal s novým maronitským patriarchou

papež a maronitský patriarcha
papež a maronitský patriarcha

Vatikán. Benedikt XVI. přijal včera nového maronitského patriarchu Bechara Boutrous Raï spolu se skupinou dalších biskupů a věřících z Libanonu. Svatý otec ve své promluvě k novému maronitskému patriarchovi Antiochie poukázal na to, že tato komunita křesťanů sice není největší v křesťanském světě, ale stále v sobě nese „nadšení prvních křesťanů“, jejichž jméno vzniklo a ujalo se právě v Antiochii. Maronitskou komunitu tvoří v Libanonu asi milion věřících a další přibližně dva miliony jich žije v diaspoře.

Pokračovat ve čtení “Papež Benedikt XVI. se setkal s novým maronitským patriarchou” »

Zasedala bilaterální izraelsko-vatikánská komise

Jeruzalém. Bilaterální komise delegací Izraelského vrchního rabinátu a komise Svatého Stolce pro náboženské vztahy s židovstvím zasedala v těchto dnech v Jeruzalémě. Hovořila o výzvách, které sekularizovaná společnost staví před náboženské vůdce.

Závěrečné společné prohlášení obou delegací zdůrazňuje význam společného svědectví, kterým se čelí nihilistické ideologii, a které nabízí v naší době naději a morální vedení. Dokument vyjadřuje také společné přání, aby bylo co nejdříve vyřešeno jednání mezi Svatým Stolcem a státem Izrael, a aby byly brzy ratifikovány dohody k dobru obou komunit. Vatikánskou delegaci při jednání vedl kardinál Jorge Maria Mejìa a izraelskou vrchní rabín Shear Yashuv Cohen.

Pokračovat ve čtení “Zasedala bilaterální izraelsko-vatikánská komise” »

Papež přijal kyperského arcibiskupa

Chrysostom II. u Benedikta XVI.

Vatikán. Benedikt XVI. dnes (28. 3. 2011 – pozn. Eretz) přijal na audienci arcibiskupa Chrysostoma II., primase pravoslavné církve na Kypru. Jejich rozhovor se, podle informací tiskového střediska Svatého stolce, týkal mimo jiné situace křesťanů na Blízkém východě a náboženské svobody na Kypru. 78% jeho obyvatel se hlásí k pravoslaví.

Benedikt XVI. a Chryzostomos II. se setkali už v červnu roku 2007, kdy přijel pravoslavný primas na návštěvu do Říma, a během apoštolské cesty Benedikta XVI. na Kypr v červnu loňského roku. Ta měla silný ekumenický rozměr, a Svatý otec při té příležitosti zdůraznil „nutnost upevnit vzájemnou důvěru a trvalé přátelství mezi všemi, kdo uctívají jediného Boha“.

Pokračovat ve čtení “Papež přijal kyperského arcibiskupa” »

Ze 100 lidí zavražděných kvůli víře je 75 křesťanů

New York. Na fóru Rady pro lidská práva OSN to připomněl vatikánský představitel, arcibiskup Silvano Tomasi. Jak řekl, v řadě oblastí světa stále častěji dochází k útokům na představitele minoritních náboženských komunit a jejich místa kultu. Tak je jim v praxi upírána náboženská svoboda, kterou obvykle garantuje právo, uvedl pozorovatel Svatého stolce.

Vatikánský diplomat připomněl také povinnosti OSN v té věci. Navrhl, aby se na úrovni Spojených národů přistoupilo k novým krokům směrem k faktickému respektu tohoto základního práva člověka. Za prvé, relátor pro otázky náboženské svobody by měl připojovat do své ho raportu informace na téma pronásledování jednotlivých náboženských skupin. Za druhé, úřad Vrchního komisaře pro lidská práva by měl monitorovat omezování náboženské svobody ze strany vlád nebo společnosti a informovat o tom pravidelně Radu pro lidská práva. Za třetí, je třeba zvážit vztahy mezi náboženskou svobodou a jinými lidskými právy, zejména ve vztahu k zákonu o rouhání.

Pokračovat ve čtení “Ze 100 lidí zavražděných kvůli víře je 75 křesťanů” »